Isnin, 24 November 2014

Hukuman Tinggal Solat Jumaat 3 Kali - Kenapa ada yang Kritik Kerajaan Negeri Kelantan?

Apabila kerajaan negeri Kelantan menguatkuasakan undang-undang untuk menghukum sesiapa sahaja yang tidak menghadiri solat jumaat, ramai yang mengkritik tindakan ini. Saya lihat, kebanyakan kritikan ini berakar umbi daripada golongan yang merasakan bahawa PAS tidak memberikan apa-apa sumbangan kepada perkara yang lebih besar, contohnya, rasuah dan lain-lain. Kerana itu, Pak Subky Latif seakan-akan mengkritik golongan ini dalam perenggan pertama dan kedua daripada tulisan beliau yang disiarkan dalam harakahdaily.

Untuk mereka yang tidak tahu, antara kritikan terhadap tindakan kerajaan negeri ini termasuk
Ini sahajakah yang PAS Kelantan mampu buat? Kenapa rasuah dan kezaliman terhadap rakyat tidak diberi penekanan?
Kenapa Sahabat Nabi saw Tidak Lawan Abu Bakar?
Saya sempat menyertai suatu daurah tentang sahabat Rasulullah saw. Sesudah saya siap menyampaikan pengisian berkenaan sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq, seorang ustaz bertanya kepada sahabat-sahabat yang hadir,
"Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, beliau menentang golongan yang tidak membayar zakat. Apakah yang akan berlaku jika pada hari ini kita melakukan perkara yang sama? Apabila kita menghukum orang yang meninggalkan solat jumaat, dikatakan kepada kita, bahawa kita fokus benda remeh. Kenapakah perkara ini berlaku? Kenapa sahabat Nabi saw tidak menentang tindakan Abu Bakar As-Siddiq?"
Pada saya, soalan ini cukup tepat untuk ditanya pada hari ini. Apakah yang telah berubah pada hari ini berbanding zaman dahulu, sehinggakan perbuatan yang (hampir sama) dengan tindakan Abu Bakar As-Siddiq, mendapat tentangan daripada rakyat?

Wrong and Rights
Pada pendapat saya, semua ini berlaku kerana berbezanya wrong and rights pada mata rakyat Malaysia, berbanding pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Terdapat perbezaan yang cukup ketara antara right and wrong antara zaman kita dan zaman sahabat.

Sepertimana yang dipercayai oleh golongan Marxist dan Leninist, mereka menyatakan bahawa berlaku perubahan yang nyata terhadap peradaban menurut peredaran zaman, tidak kira dari sudut adat, agama dan sebagainya. Antara perkara yang berubah, adalah apa yang right dan apa yang wrong.

Untuk memudahkan bicara, golongan sahabat Nabi saw menyatakan bahawa right and wrong adalah daripada Tuhan Yang Maha Agung. Allah swt adalah the Ultimate Truth. Manakala, golongan marxist (socialist) beranggapan bahawa disebabkan right and wrong berubah menurut zaman, maka, tidak mungkin wujud suatu truth yang merangkumi semua zaman. Marxist menentang wujudnya Tuhan yang menjadi sumber kebenaran di dunia ini.

Untuk memahami maksud ucapan ini, kita perlu sedar bahawa, menurut golongan falsafah, truth adalah perkara yang disepakati oleh kebanyakan orang. Ini adalah definisi yang mudah. Contohnya, sebelum masyarakat mempercayai bahawa bumi ini bulat, pada ketika itu, masyarakat menganggap, truth adalah bumi ini rata.

Apabila kita menyedari hakikat truth ini, kita akan dapati, masyarakat bertindak pada zaman-zaman tertentu mengikut truth yang mereka anuti. Pada zaman dahulu, truth ditetapkan oleh Tuhan. Jika Tuhan menyatakan bahawa menjadi homoseksual adalah wrong, maka, masyarakat akan menyatakan bahawa "the truth is, homosexual is wrong and an act of a devil!" Begitu juga, pada zaman itu, Tuhan menyatakan bahawa berzina adalah wrong, maka, masyarakat menyatakan bahawa "the truth is, adultery is wrong and an act of evil!"

Kita akan dapati, truth inilah yang menetapkan yang mana yang right, dan yang mana yang wrong. Dan, kita menurut Islam, berpendapat bahawa Allah swt adalah the source of the ultimate truth. Jadi, setiap apa yang dikatakan Allah swt sebagai baik, maka, itu adalah right, dan setiap apa yang dikatakan sebagai buruk, maka, itu adalah wrong.

Tidak Menegakkan Truth Adalah Morally Wrong!
Sebagaimana manusia di mana-mana zaman, apabila ada orang yang menentang truth, kita akan rasa bahawa, adalah morally wrong untuk tidak menentang penyelewengan ini.

Contohnya, kita selalu dengar kisah ahli sihir dibakar oleh masyarakat barat pada sekitar 1400-1800. Apabila kita dengar cerita ini pada zaman kita, kita dapati bahawa tindakan mereka menghukum orang ramai yang dituduh sebagai ahli sihir adalah suatu yang melucukan. Namun, pada zaman mereka, fatwa yang ditetapkan oleh agama Kristian menyatakan bahawa ahli sihir menggunakan syaitan. Justeru, adalah wajib untuk orang Kristian menghukum ahli sihir yang telah menentang segala right yang telah ditetapkan oleh sumber truth mereka, iaitu Jesus.

Untuk memudahkan bicara, kita lihat contoh Universal Declaration of Human Right (UDHR) yang menyatakan bahawa semua orang adalah dilahirkan sebagai manusia bebas. Ini adalah perkara yang dianggap right pada zaman ini. Jadi, jika wujud manusia yang menghambakan manusia lain di dunia ini, pada hari ini, kita katakan bahawa, mereka sudah melakukan suatu kesalahan. Mereka yang melakukan boleh dipenjara.

Malah, hampir semua orang merasakan bahawa it is morally wrong untuk tidak melaksanakan right yang ditetapkan oleh UDHR ini. Kerana itu, apabila ada manusia yang menghambakan manusia lain, kita tidak merasa bersalah sama sekali terhadap mereka jika mereka dihukum mati sekalipun, sedangkan, mempunyai hamba adalah suatu perkara yang right pada zaman dahulu.

Tinggal Solat Jumaat is Not Wrong?
Mungkin ada dalam masyarakat pada hari ini, yang secara unconciously menganggap, meninggalkan solat jumaat, bukan lagi suatu perkara yang wrong. Justeru, mereka tidak rasa bersalah sama sekali jika mereka meninggalkan solat. Malah, mereka merasakan bahawa, right menyatakan bahawa tiada siapa pun yang boleh dipaksa untuk melakukan apa-apa termasuk solat jumaat.

Oleh kerana itu, mereka tidak merasa bertanggungjawab untuk menghalang orang ramai daripada meninggalkan solat jumaat, kerana meninggalkan solat jumaat is not morally wrong. Malah, adalah morally wrong untuk memaksa orang mendirikan solat jumaat. Apabila konsep truth, right and wrong ini bercelaru, maka, rakyat tidak mampu menerima apa yang dilakukan oleh kerajaan negeri Kelantan ini.

Right and Wrong Nowadays Are Man-made
Kebanyakan perkara right and wrong yang berlegar pada hari ini adalah direka oleh manusia melalui akal mereka sendiri. Right pada hari ini, mungkin adalah wrong pada masa akan datang. Wrong pada hari ini, mungkin adalah right pada masa akan datang. Contohnya, extra-marital sex, dipandang sebagai suatu perkara yang wrong (berdosa) pada zaman dahulu, sekarang, dilihat sebagai suatu norma masyarakat. Malah, seorang yang dara sehingga kahwin adalah suatu yang pelik. (Kartun Family Guy minggu lepas membawa isu Jesus yang masih virgin sebagai suatu yang pelik edited: 10/12/2014)

Masyarakat kita pada hari ini mengambil right and wrong daripada sudut pandang golongan atheist, berbanding daripada golongan theist. Antara masalah yang timbul apabila soal right and wrong ini dirujuk kepada golongan atheist, adalah mereka boleh menjadikan apa sahaja right, dan apa sahaja yang mereka ingini sebagai wrong. Malah, sebiji telur pun boleh dianggap sebagai batu, jika penghujah ini pandai menaburkan hujah dan teori. Masyarakat boleh menerima teori bahawa manusia adalah anak-pinak monyet, inikan pula telur dan batu yang bentuknya bulat membujur, lebih mudah untuk dihujahkan!

Kesimpulan
Jika kita mahu kembali ke zaman Abu Bakar As-Siddiq, kita perlu berusaha supaya masyarakat kembali melihat right and wrong dari kacamata Islam. Ia adalah payah, terutamanya pada zaman di mana, Islam tidak diberi tempat yang sepatutnya.

Asasnya adalah, umat Islam (kerajaan Kelantan) menganggap bahawa adalah morally wrong untuk meninggalkan solat jumaat. Justeru, adalah morally wrong jika kita tidak memaksa orang yang melakukan wrong ini untuk solat jumaat. Sebagaimana kita merasakan bahawa adalah morally wrong untuk tidak menghukum seorang perogol yang melakukan wrong (rogol), begitulah juga pada kerajaan negeri Kelantan.

Sabtu, 8 November 2014

"Kami Dengar dan Kami Taat"

Al Ustaz Ibnu Kathir berkata dalam menerangkan surah Al Anfal ayat 6: 
Mereka menanyakan kepadamu mengenai Al-Anfal (harta rampasan perang) sebagaimana mereka mendebat engkau ketika akan terjadinya perang Badar. Mereka berkata: "Engkau mengajak kami keluar dari Madinah untuk mengejar kafilah iaitu kafilah niaga Abu Sufyan, dan engkau tidak memberitahukan kepada kami bahawa kita akan perang sehingga kami dapat mengadakan persiapan sebelumnya."
Pada mulanya Rasulullah saw. keluar dari Madinah untuk mengejar kafilah Quraisy yang baru kembali dari Syam membawa harta kekayaan yang besar dan mengajak sesiapa sahaja dan kaum muslimin yang merasa ringan sehingga keluarlah 313 orang untuk tujuan itu dan berjalan menuju jalan tepi laut ke Syam yang menuju Badar. Tetapi Abu Sufyan sebagai pemimpin kafilah niaga kaum Quraisy itu telah mendengar berita bahawa kafilahnya dikejar oleh pasukan kaum Muslimin. Maka dengan cepat ia mengirim Dhamdham bin Amr iaitu orang upahan ke Mekah untuk memberitahu kepada orang-orang Quraisy bahawa kafilah mereka sedang terancam bahaya. Maka berangkatlah pasukan Quraisy dari Mekah sebanyak 1000 orang di bawah pimpinan Abu Jahal. Sedangkan Abu Sufyan mengambil jalan sebelah kanan menghindari pertemuan dnegan pasukan Muslimin sehingga mereka dapat menyelamatkan diri. Kemudian datanglah pasukan Abu Jahal di Badar, maka Allah mempertemukan pasukan Muslimin dengan pasukan Kafirin tanpa janji, kerana Allah swt. akan menegakkan DienNya dan memenangkan kaum Muslimin atas musuh mereka dan untuk menegakkan yang haq dan mengalahkan yang batil.

Ketika pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal keluar dari Mekah, Rasulullah saw. telah pun mendengar berita itu dan Allah swt mewahyukan kepada beliau saw. bahawa Allah akan mempertemukan salah satu daripada dua kelompok iaitu sama ada pasukan tentera Quraisy atau kafilah niaganya. Kebanyakan kaum Muslimin ingin memilih pasukan yang ringan tanpa senjata iaitu kafilah niaga sebab jelas akan mendapatkan laba tanpa menghadapi risiko yang besar iaitu tanpa peperangan. Tetapi Allah swt. berkehendak menegakkan yang hak dengan jalan peperangan dan membinasakan orang-orang kafir.

Abu Ayyub Al-Ansori ra. berkata : "Ketika kita berada di Madinah, Rasulullah saw. bersabda: 'Saya mendapat berita bahawa kafilah Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan akan kembali ke Mekah dari Syam. Apakah kalian suka jika kita keluar menghadangnya? Semoga Allah memberikannya sebagai ghonimah buat kita.' Kami menjawab, 'Ya'. Maka keluarlah Rasulullah saw. bersama kami. Lalu setelah kami keluar selama dua hari, Rasulullah saw bersabda, 'Bagaimana pendapat kalian jika kita berperang melawan kaum musyrikin kerana mereka sudah mendapat berita bahawa kalian keluar?' Jawab kami, 'Demi Allah kami tidak sanggup memerangi musuh, sebab kami keluar hanya untuk menghadapi kafilah niaga'. Kemudian Nabi saw. kembali bertanya, 'Bagaimana pendapat kalian jika tiba-tiba berperang dengan mereka?' Kami menjawab seperti jawaban semula. Tiba-tiba Miqdad bin Amr bin Al Aswad berkata, 'Jika benar akan berperang maka kami tidak akan mengatakan kepadamu sebagaimana perkataan kaum Nabi Musa kepada. Nabi Musa as yang mengatakan, 'Pergilah kamu bersama Tuhanmu berperang, dan kami akan menunggu di sini.' Tetapi kami berkata, 'Pergilah engkau bersama Rabbmu berperang, maka kami akan berperang bersama engkau'. Maka kami sahabat Ansor ingin andaikan kami mengatakan perkataan Miqdad itu. Kami akan lebih senang daripada harta yang banyak.

Episod yang seperti ini iaitu kisah perbezaan pendapat antara Nabi saw. dengan beberapa orang sahabatnya telah banyak dirakamkan dalam sejarah, tetapi memadailah sebagaimana yang dipaparkan di atas. Meskipun pada awalnya ketika para sahabat ditanya tentang kesanggupan mereka untuk menghadapi pasukan musuh yakni berperang, namun sebahagian daripada mereka enggan menerima kerana tidak mempunyai persiapan yang cukup guna melawan kaum kafir Quraisy yang jumlahnya tiga kali ganda dari kaum Muslimin. Memang suatu perkara yang wajar kerana tujuan asal mereka adalah untuk menghadang kafilah niaga Abu Sufyan yang membawa harta yang banyak, dan tentunya tidak memerlukan persiapan yang besar. Pasukan kaum Muslimin mengharapkan bertemu dengan musuh yang tidak bersenjata yakni kafilah Abu Sofyan, tetapi Allah menghendaki kaum Muslimin menghadapi pasukan yang bersenjata.

Maka tatkala keputusan telah diambil, dan kedua pasukan telah berhadapan maka tidak ada seorangpun yang tidak ikut walaupun tadinya enggan ikut berperang. Semuanya berlumba-lumba maju ke hadapan dengan tekad dan azam untuk menang atau syahid fie sabilillah. Tidak keluar dari mulut mereka, baik dalam keadaan ringan mahupun berat rnelainkan perkataan 'kami dengar dan kami taat'. Benarlah mereka itu sebaik-baik manusia di bawah bumbung langit yang tidak akan pernah wujud sebelum mahupun sesudah mereka itu.

Petikan daripada buku: "LELAKI SOLEH, MARTABAT DAN PERWATAKAN SERTA SIFAT-SIFATNYA" tulisan Abu Mohd Jibril Abdul Rahman, muka surat 154-156.

Tambahan daripada saya, Himayah Al-Kalantani.
Inilah perkara yang sepatutnya dilakukan oleh penggerak jemaah Islam dalam menguruskan perbezaan pendapat. Semestinya kita mempunyai pelbagai perbezaan dalam pendapat terhadap sesuatu isu. Tiada kelompok manusia yang benar-benar serupa dalam semua perkara. Semestinya kita mahukan kesatuan fikrah (semua ahli jemaah mempunyai fikrah yang sama dalam hal-hal teras), namun, dalam perkara-perkara cabang, biarlah kita berbeza, kerana perbezaan ini tidak mempunyai apa-apa kesan yang buruk.

Pastinya kita beranggapan bahawa sahabat-sahabat kita, semuanya ikhlas dalam memperjuangkan Islam, dalam barisan jemaah ini. Tidak layak untuk kita memandang mereka lebih rendah daripada kita dari apa-apa sudut sekalipun, kerana kita semua adalah pendakwah, dan kita bukanlah penghukum. Biarlah Allah swt sahaja yang menghukum hamba-hambanya.

Justeru, apabila berlaku perbezaan pendapat, kita perlu sedar bahawa semua idea-idea daripada sahabat-sahabat kita ini, semuanya bertujuan untuk membawa jemaah ke arah yang lebih baik. Cuma, cara pandang terhadap isu tertentu membuatkan wujudnya idea-idea yang berbeza ini. Mungkin sahabat kita mementingkan sesuatu yang pada kita bukanlah priority kita.

Pastinya, kita berdiri teguh di sisi pandangan kita, jika tiada hujah kukuh untuk mengalahkan hujah kita. Namun, apabila jemaah membuat mana-mana keputusan yang tidak berpihak kepada kita, tidaklah layak untuk kita berkeras kepala dan menarik diri daripada melaksanakan keputusan jemaah. Kita perlu bekerjasama, kerana walaupun pendapat mereka bukanlah yang optimum, namun, hasilnya, insyaAllah, tetap positif. Hasilnya tetap positif kerana kita semua tujuannya sama, ke arah memajukan jemaah. Mungkin dengan cara kita, jemaah akan melangkah 10 langkah, dan dengan cara mereka, jemaah akan melangkah 5 langkah, namun, yang pasti, jemaah tetap melangkah!

Keadaan akan berbeza, jika kita menentang keputusan jemaah dan memburukkan jemaah hanya kerana jemaah tidak mahu mengikut pendapat kita. Hasil daripada perbuatan kita ini, nama jemaah akan menjadi buruk, keputusan jemaah tidak dapat dilaksanakan dalam keadaan yang terbaik. Jemaah yang sepatutnya mampu melangkah 5 langkah melalui cara sahabat kita, mungkin terundur 2 langkah kerana serangan kita terhadap jemaah. Kesannya adalah negatif!

Justeru, jika kita mahukan kebaikan untuk jemaah, tiada sebab untuk kita berkeras kepala. Sami'na wa ata'na bukanlah sesuatu yang buruk. Ia adalah penerus kemajuan jemaah. Semoga Allah menjadikan kita ikhlas, sahabat-sahabat kita ikhlas dan berilmu, sepertimana Allah swt menjadikan sahabat-sahabat Rasulullah. Amin.

Wallahu a'lam. Sesungguhnya Allah swt adalah yang paling mengetahui tentang kebenaran.